fbpx

Quem defende hoje que…

«[…]manterá unha política activa de intercambio e promoción de produción cultural entre Galiza, Portugal e o resto dos países de expresión galego-portuguesa, na procura da normalización e internacionalización da cultura expresada no noso idioma».

«[…] reintegración cultural no mundo galego-portugués como factor normalizador».

A resposta pode deixar pampo mais de um(a).

%d bloggers like this: