A letter to the spammers

Dear spammers: Please, don’t turn my weblog into a garbage can. Don’t return here (maybe have dangerous consequences). Thanks (for nothing)!

à caça do spammer

  • Ulmo de Arxila

    O antigo anglófilo que se remexe nos adentros obriga-me a fazer certas correccións gramaticais, a saber: maybe have dangerous consequences > there may be dangerous consequences (=pode que haxa consecuéncias perigosas); it may have dangerous consequences (=pode que teña consecuéncias perigosas), ainda que esta última opción non sei se é mui aceptável.
    Polo demais, consigna asimilada: FUCKING SPAMMERS, GO HOME!

www.000webhost.com