Algumas pequenas cousas nunca mudam

unasolanacion

  • abelix

    nin cambiarán, caro amico. Para afondar máis no tema que propós, hai declaracións (ahhhhh as hemerotecas, que grande invento e canto mal lles fan aos que mudan de chaqueta máis ca de calzóns…) de esas ppequena cousa nas que xulga que tirar as nomes das ruas dedicadas ao generalísimo ou a xosé antonio (polo menos fora a xosé afonso) é unha concesión aos rojos e separatistas que nada ten a ver coa transición que ESPAÑA ten de vivir, cara unha nova proxección do réxime na que reine a orde e o respeito por quen tanto fixo por este país. (cuase-sic). moi bo o teu blog, por certo.

  • Gerardo II das Uzes

    As hemerotecas, sim, invento excelente (adoro-as 🙂

    Obrigado polas tuas palavras, rapaz

000webhost logo